PANKREATOR Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Rejtana 14A
75-507 Koszalin
NIP: 669-243-96-94
REGON: 320329583

gsm: +48 669 979 641
gsm: +48 669 979 642

Biuro Warszawa: tel./fax: +48 22 213 37 12
Biuro Koszalin: tel. +48 94 341 49 70 fax: +48 947312999

e-mail: pankreator@pankreator.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000276921, kapitał zakładowy 50.000 zł