Pozostańmy w kontakcie!

PAN KREATOR Sp. z o.o. Sp.k

Siedziba

ul. Cynamonowa 19/322

02-777 Warszawa

NIP: PL6692439694
REGON: 320329583

Biuro Koszalin
ul. Tadeusza Rejtana 14a
75-507 Koszalin

gsm: +48 669 979 641
gsm: +48 669 979 642

e-mail: pankreator@pankreator.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawei, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000831119, kapitał zakładowy 50.500 zł